o型圈材料耐高温表

o型圈材料耐高温表

丁腈橡胶 NBR ,一般适用温度范围NBR -40120度。

三元乙丙橡胶 EPDM o型圈材料耐高温表,一般适用温度范围-40150度。

硅橡胶silicone rubber o型圈材料耐高温表,一般适用温度范围-40220度。
氢化丁腈胶HNBR o型圈材料耐高温表,一般适用温度范围-40170度。

丙烯酸酯橡胶ACM o型圈材料耐高温表,一般适用温度范围-20150度。

丁苯橡胶SBR o型圈材料耐高温表,一般适用温度范围-30100度。

氟素橡胶 FPM o型圈材料耐高温表,一般适用温度范围-30200度。

氟素硅胶 FLS o型圈材料耐高温表,一般适用温度范围-50175度。

氯丁胶 CR o型圈材料耐高温表,一般适用温度范围-40100度。

丁基橡胶 IIR o型圈材料耐高温表,一般适用温度范围-50100度。

天然橡胶 NR ,一般适用温度范围-20100度。

聚氨酯胶PU ,一般适用温度范围-30100度.